Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832

E-mail školymsluh@seznam.cz
Webová stránkawww.msluh.cz
Telefon571 431 788
AdresaStará cesta 1832 75501 Vsetín
Ředitel/kaMgr. Lenka Navrátilová
Informace

Filozofií mateřské školy je

 • Doplňovaní a rozšiřování výchovy započaté v rodině a uskutečňování všestranného a harmo­nického rozvoje dítěte z hlediska zdraví tělesného, duševního a společenského.
 • Zprostředkovávání životních zkušenosti na základě individuálních potřeb a zájmů jednotlivých dětí, v přívětivém a radostném prostředí, s ohledem na tradice mateřské školy.

Základní strategií školy je

 • Rozvíjení vybudovaného image školy
 • Udržování tradic mateřské školy.
 • Zlepšování psychosociálních podmínek v oblasti personální i výchovně vzdělávací.
 • Podpora zdravého životního stylu (stravování, pohybové aktivit, výchova ke zdravému život­nímu stylu).
 • Působení v oblasti environmentálních aktivit.
 • Podpora vzdělávání v jazykové oblasti (angličtina).
 • Rozvoj komunikačních dovedností dítěte, škola nabízí logopedickou péči pro děti před nástu­pem do ZŠ.
 • Podpora kontaktů s dalšími institucemi.
 • Sledování úspěšnosti dětí po nástupu školní docházky.
 • Zvyšování spoluúčasti rodiny na chodu školy.
 • Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
Školský obvod

Ulice: Bratří Hlaviců č.p. 76, 77, 81, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 a 99, Červenka, Dlúhé, Hanžlov I, Hanžlov II, Jasenice, Jasenická, Luh, Malý Skalník, Na Kamencoch, Na Stráni, Nad Kovárnou, Nová cesta, Plotky, Pod Strání, Smetanova (od řeky Bečvy po křižovatku u Růžičků), Stará cesta, Sušilova, Svornosti, Šibeňák, Terasy, Tichá, U Koupaliště, U Skláren, Velký Skalník, Za Díly, Za Zastávkou, Zbrojovácká.

KritériaPočet bodů
1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky – tj. děti, které dosáhnou věku 5 let k 31.8.2022 a mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu. 10
2. Děti, které dosáhly věku minimálně 4 let k 31.8.2022 a mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu.. 9
3. Děti, které dosáhly věku minimálně 3 let k 31.8.2022 a mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu.. 8
4. Věk dítěte 5 let dovršených k 31.8.2022 5
4 roky dovršených k 31.8.2022 3
3 roky dovršených k 31.8.2022 2
2 roky dovršených k 31.8.2022 1
5. Bydliště na území města Vsetína 1