Mateřská škola Vsetín, Jasenka 757, příspěvková organizace

E-mail školymsjasenkavs@zkedu.cz
Webová stránkawww.msjasenka.cz
Telefon571 411 295, 731 672 628
AdresaJasenka 757, 755 01 Vsetín
Ředitel/kaIva Třetinová
Informace

Mateřská škola se nachází na okraji  malebného údolí Vsetínských vrchů v sídlišti Jasenka, v blízkosti potoka stejného jména. Je stavebně nejmladší školkou ve Vsetíně a jejím zřizovatelem je Město Vsetín. Svůj provoz zahájila 1. 9. 1993. Celá její budova je jednopodlažní, panelová. Její součástí je školní jídelna. V přízemí se nachází jedna třída s lehárnou, šatnou pro děti i zaměstnance, sociálním zaříze­ním, sklady a přípravnými kuchyňkami. V podlaží je druhá třída s příslušenstvím situována stejně. Hospodářská část budovy  se nachází v pří­zemí a tvoří ji  kuchyň, sklady, kanceláře, šatna pro zaměst­nance, prádelna a šijovna. Mateřská škola je obklopena velkou prostornou pěkně vysázenou zahradou. Je vybavena pro hry v pískovišti, lavičkami a zahradním domečkem. Mobiliář zahrady byl v průběhu let 2009 - 2011 z pro­jektu přeshraniční spolupráce "Blíž k přírodě - blíž k sobě" vybaven novými hracími prvky. Děti mohou při pobytu na zahradě využívat čtyřbokou stěnu na cvičení, prolézací sestavu Kohoutek se skluzavkou, kládové houpačky, stanový domeček, kůly na přecházení, dřevěný vláček, pružinovou lavici, korfbalový koš, koníka na pružině nebo tabuli na kreslení. V letních dnech je možné nad terasou roztáhnout markýzu. Od 1. 1. 2001 je mateřská škola příspěvkovou organizací a samostatně hospodaří se svěřeným majet­kem a přidělenými finančními prostředky. V současné době je v mateřské škole umístěno 53 dětí, což odpovídá hygienou schválené, kapacitě. Děti jsou rozděleny podle věku do dvou smíšených tříd. Mladší děti jsou v 1. třídě SLUNÍČEK, starší děti a předškoláci jsou ve 2. třídě RYBIČEK.

Školský obvod

Ulice: Dolní Jasenka, Horní Jasenka, Pod Babykou, Zahrádky.

KritériaPočet bodů
1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky – tj. děti, které dosáhnou věku 5 let k 31.8.2022 a mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu. 10
2. Děti, které dosáhly věku minimálně 4 let k 31.8.2022 a mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu.. 9
3. Děti, které dosáhly věku minimálně 3 let k 31.8.2022 a mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu.. 8
4. Věk dítěte 5 let dovršených k 31.8.2022 5
4 roky dovršených k 31.8.2022 3
3 roky dovršených k 31.8.2022 2
2 roky dovršených k 31.8.2022 1
5. Bydliště na území města Vsetína 1