Mateřská škola Vsetín, Benátky 1175

E-mail školymsbenatky@volny.cz
Webová stránkawww.skolkabenatky.cz
Telefon571415311, 734236970
AdresaBenátky 1175, 755 01 Vsetín
Ředitel/kaMgr. Pavlína Houserová
Informace

Mateřská škola Vsetín, Benátky 1175 byla postavena v roce 1962. Stojí v okrajové části Vsetína, v místní části Rybníky. Jedná se o jednopatrovou zděnou budovu. Součástí mateřské školy je rozlehlá zahrada a školní jídelna. Mateřská škola je čtyřtřídní, se dvěma třídami běžného typu a dvěma třídami logopedickými. Mateřská škola je příspěvkovou organizací přímo řízenou Městským úřadem Vsetín, s právem hospo­dařit se svěřeným majetkem. Od 1. 7. 1994 má škola právní subjektivitu. O děti se stará 8 učitelek mateřské školy a 3 asistenti pedagoga. Učitelky jsou absolventkami střední pedagogické školy, z toho je 1 je absolventka Pedagogické fakulty Olomouc obor Speciální pedago­gika předškolního věku a předškolní pedagogika. V logopedických třídách pracují 3 logopedické asistentky a jeden speciální pedagog, logopedický preventista. Na škole jsou zaměstnány 4 provozní pracovnice. 1 hlavní kuchařka, 1 pracovnice provozu školní jídel­ny, 1 uklízečka, 1 ekonomka a vedoucí školní jídelny se středoškolským ekonomickým vzděláním.

Školský obvod

Ulice: Benátky (od ulice Konečná po ulici Záviše Kalandry), Družstevní, Konečná, Korejská, Na Hrázi Pod Žamboškou (od ulice Konečná po ulici Záviše kalandry), Poschla č.p. 2082 (1.+ 2. nadzemní podlaží, tj. přízemí + 1. patro), Potůčky, Sadová, Tataláky, Těšíkov, V Zahrádkách.

KritériaPočet bodů
1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky – tj. děti, které dosáhnou věku 5 let k 31.8.2019 a mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu. 10
2. Děti, které dosáhly věku minimálně 4 let k 31.8.2019 a mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu.. 9
3. Děti, které dosáhly věku minimálně 3 let k 31.8.2019 a mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu.. 8
4. Věk dítěte 5 let dovršených k 31.8.2019 5
4 roky dovršených k 31.8.2019 3
3 roky dovršených k 31.8.2019 2
2 roky dovršených k 31.8.2019 1
5. Bydliště na území města Vsetína 1