Mateřská škola Kostka s.r.o.

E-mail školyskolka@kostka-skola.cz
Webová stránkawww.kostka-skolka.cz
Telefon731 871 267
AdresaPod Pecníkem 1666, Vsetín, 755 01
Ředitel/kaBc. Martina Koňaříková
Informace

Mateřská škola Kostka je soukromá mateřská škola zapsaná v celostátním rejstříku škol. Byla zřízena v létě roku 2008 a je umístěna v pavilonu objektu domova mládeže Střední školy Kostka (Smetanova ulice). Je dobře přístupná jak z autobusového, tak z vlakového nádraží. Přímo u MŠ je zastávka hromadné městské dopravy. Pro rodiče dovážející své děti automobilem je k dispozici v areálu školy soukromé parkoviště. Mateřská škola byla otevřena jako vzorové praktické pracoviště pro studentky pedagogického lycea Střední školy Kostka. Ve školním roce 2013/2014 začaly do oddělení Sluníček docházet na praxi také studentky nově otevřeného oboru Předškolní a mimoškolní pedagogiky. Oproti běžným školkám se tedy dětem věnuje více pedagogických pracovníků a děti mají zajištěn individuální přístup. K 1. 9. 2010 bylo otevřeno nové oddělení mateřské školy „Sluníčka". Byly zde umístěny děti ve věku 2 - 4 let. Od školního roku 2013/2014 jsou obě oddělení mateřské školy věkově smíšená a navštěvují je děti ve věku zpravidla od 2 do 6 let. Mateřská škola je nadstandardně vybavena moderním nábytkem a hračkami s atesty na zdravotní bezzávadnost. Má k dispozici plochy pro venkovní aktivity, včetně malého svahu na sáňkování a výu­ku lyžování pro začátečníky. V průběhu od července 2013 až do srpna 2014 prošla mateřská škola několika technickými změnami. V oddělení Kostiček byla realizována výměna oken, malování a zateplení budovy. Oddělení Sluníček bylo nově vymalováno a přestěhováno. V obou odděleních pak proběhla montáž nového kotle. Během roku 2017 pak došlo k vybudování zcela nových prostor pro oddělení Sluníček. Do aktivit, v nichž se děti mohou rozvíjet, patří pravidelná výuka základů angličtiny, výuka plavání, lyžování, rozvoj dovedností ve sportovním kroužku se základy tenisu a seznámení s počítačem formou dětských výukových programů a práce na interaktivním dataprojektoru Omneo sweetbox. V základním provozu je mateřská škola otevřena ve všední dny od 6.30 h do 16.00 h. Dle aktuálních potřeb rodičů je možná dohoda o rozšířeném provozu.

Školský obvod

Soukromá škola, nemá školský obvod. Pro školní rok 2021/2022 již přihlášky nepřijímáme.

KritériaPočet bodů
1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky – tj. děti, které dosáhnou věku 5 let k 31.8.2022 a mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu. 10
2. Děti, které dosáhly věku minimálně 4 let k 31.8.2022 a mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu.. 9
3. Děti, které dosáhly věku minimálně 3 let k 31.8.2022 a mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu.. 8
4. Věk dítěte 5 let dovršených k 31.8.2022 5
4 roky dovršených k 31.8.2022 3
3 roky dovršených k 31.8.2022 2
2 roky dovršených k 31.8.2022 1
5. Bydliště na území města Vsetína 1