Soukromá mateřská škola Štěpán, o. p. s.

E-mail školyskolka.stepan@seznam.cz
Webová stránkawww.skolkastepan.cz
Telefon606 706 184
AdresaSlovenská 2012, 755 01 Vsetín
Ředitel/kaAnna Štěpánková
Informace

Soukromá mateřská škola Štěpán je obecně prospěšnou společností s celodenním provozem pro děti předškolního věku od 2,5 - 6 let. Škola vznikla v roce 1993 pod názvem 1. soukromá mateřská škola a z důvodu právního uspořádání ji v roce 1999 nahradila Soukromá mateřská škola Štěpán o.p.s. Soukromá mateřská škola je jednotřídní, třída je věkově smíšená. Mateřská škola je rodinného typu a nachází se v řadovém domě klidné vilové čtvrti Ohrada. Výhodná poloha mateřské školy umožňuje krásné vycházky do přírody, ale i pohyb na dětských hřištích v okolí a hry v parku před školkou. Rodinné prostředí je založené na vzájemné důvěře a respektování. Hlavním posláním školy je vytvořit příjemné prostředí plné pohody, radosti, tolerance, klidu a přátelství. Menší počet dětí umožňuje vytvářet podmínky pro individuální činnosti, děti mají dostatek času pro spontánní hru. Vytváří podnětné prostředí pro prožitkové učení, do výuky jsou zařazovány prvky tvořivé dramatiky, ke zvy­šování pohybových dovedností je využívána mimo jiné i  tělocvična ZŠ Ohrada. Pro děti jsou připravo­vány aktivity pro rozvoj jejich znalostí i zábavu - polodenní, celodenní výlety, exkurze, divadelní představení, tvořivá keramika, výuka plavání a další aktivity. Výchovně vzdělávací práce vychází z integrovaných bloků, které jsou dále zpracovány do tematických celků, které je možno podle situace doplňovat a obměňovat. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí a vyhovuje vzdělávacím potřebám a možnostem dětí. Snaha všech pracovnic mateřské školy směřuje k tomu, aby se děti cítily spokojené a šťastné. Snaží se udržet současnou úroveň a dobré jméno školy. Za dobu existence mateřské školy od roku 1993 - 2015 prošlo školkou více jak 100 spokojených dětí i rodičů. Prostory školy byly v průběhu předešlých let zrekonstruovány a zmodernizovány. Nábytek a příslušenství je účelné, hračky, didaktické pomůcky a materiál odpovídá počtu a věkové­mu  složení dětí. Většina hraček a výtvarného materiálu je umístěno tak, aby je mohly děti samo­statně využívat. Vnitřní prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy. Stravování je zajištěno přípravou jídel ve vlastní kuchyni. Strava je chutná, vyvážená a přizpůsobena stravovacím potřebám dětí předškolního věku. Na jídelníčku nechybí ovoce a zelenina, je dodržován pitný režim během celého dne.

Školský obvod

Soukromá škola, nemá školský obvod.

KritériaPočet bodů
1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky – tj. děti, které dosáhnou věku 5 let k 31.8.2022 a mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu. 10
2. Děti, které dosáhly věku minimálně 4 let k 31.8.2022 a mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu.. 9
3. Děti, které dosáhly věku minimálně 3 let k 31.8.2022 a mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu.. 8
4. Věk dítěte 5 let dovršených k 31.8.2022 5
4 roky dovršených k 31.8.2022 3
3 roky dovršených k 31.8.2022 2
2 roky dovršených k 31.8.2022 1
5. Bydliště na území města Vsetína 1