Mateřská škola Vsetín, Trávníky 1218

E-mail školymstravniky@email.cz
Webová stránkawww.natravnicku.cz
Telefon571 418 329
AdresaTrávníky 1218, 755 01 Vsetín
Ředitel/kaMgr. Renata Sýsová
Informace

Je to jedna z nejstarších a nejtradičnějších mateřských škol ve Vsetíně. Vzhledem ke stáří budovy je MŠ stále průběžně budována, opravována a renovována tak, aby odpovídala nejnovějším trendům předškolního vzdělávání. Od roku 1994 je škola v právní subjektivitě. Mateřská škola se nachází v centru města, je obklopena velkou zahradou, která má vybavení odpovídající potřebám dnešní doby – pískoviště, zahradní domeček, průlezky, houpačky, kolotoč, lavičky a dřevěnou sestavou se skluzavkou. Postupně je realizována výsadba nové zeleně. Také interiér školy je podle možností stále inovován, např. výrobky dětí, dekoracemi zhotovenými uči­telkami, barevnými nátěry apod. V současné době jsou v MŠ 3 třídy, do kterých jsou umísťovány děti z širokého okolí. Vzdělávání v MŠ probíhá v souladu s RVP PV. Škola má vypracován vlastní školní vzdělávací program „Pojďme se učit, tvořit, smát, přemýšlet, experimentovat, prožívat a hrát – svět kolem sebe poznávat!“, který je reali­zován prostřednictvím třídních programů v jednotlivých třídách. Pro zájemce z řad starších dětí nabízí škola v odpoledních aktivitách přípravu na výuku anglického ja­zyka. Podmínkou účasti je správná výslovnost dětí. Ve škole průběžně probíhají výtvarný a hudební kroužek, prostřednictvím kterých se MŠ podílí na kulturním životě města Vsetín – účast na výtvar­ných soutěžích, výstavky dětských výtvarných prací a vítání nových občánků do života na městském úřadě. Škola připravuje také setkání a akce pro rodiče a děti, pořádá polodenní výlety do okolí Valašska. V programech jsou pro děti připravena různá témata a podtémata, která vycházejí z přirozeného ži­vota dětí. Prostřednictvím nabízených činností pak děti vlastní aktivitou přemýšlejí, tvoří, skládají, ob­jevují, radují se, prožívají a experimentují. Přitom všem se naučí spoustu důležitých dovedností, které je vedou až k dosažení klíčových kompetencí dětí předškolního věku. Děti navštěvují v MŠ hvězdárnu, tvořivou dramatiku, plavecký výcvik a různé druhy aktivit pořádané Alcedem – střediskem volného času Vsetín, jezdí do divadla ve Zlíně. Mateřská škola spolupracuje se ZŠ Trávníky a se ZŠ INTEGRA Vsetín.

Školský obvod

Ulice: Dělnická, Družby, Dukelská, Jiráskova s výjimkou č.p. 409 a 1126, Josefa Sousedíka, Matouše Václavka, Poschla č.p. 2082 (3. nadzenmí podlaží, tj. 2. patro), Školní, Štěpánská č.p. 1821, 1822, 1823, Zelená.

KritériaPočet bodů
1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky – tj. děti, které dosáhnou věku 5 let k 31.8.2019 a mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu. 10
2. Děti, které dosáhly věku minimálně 4 let k 31.8.2019 a mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu.. 9
3. Děti, které dosáhly věku minimálně 3 let k 31.8.2019 a mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu.. 8
4. Věk dítěte 5 let dovršených k 31.8.2019 5
4 roky dovršených k 31.8.2019 3
3 roky dovršených k 31.8.2019 2
2 roky dovršených k 31.8.2019 1
5. Bydliště na území města Vsetína 1