Mateřská škola Vsetín, Trávníky 1218

E-mail školymstravniky@natravnicku.cz
Webová stránkawww.natravnicku.cz
Telefon571 418 329
AdresaJosefa Sousedíka 1218, 755 01 Vsetín
Ředitel/kaMgr. Renata Sýsová
Informace

Je to jedna z nejstarších a nejtradičnějších mateřských škol, která položila kvalitní základy šťastného dětství již několika generacím dětí ve Vsetíně. Vzhledem ke stáří budovy je MŠ stále průběžně budována, opravována a renovována tak, aby odpovídala nejnovějším trendům předškolního vzdělávání. Od roku 1994 je škola v právní subjektivitě. Mateřská škola se nachází v centru města, je obklopena velkou krásnou zahradou, která má vybavení odpovídající potřebám dnešní doby – pískoviště, zahradní domeček, průlezky, houpačky, kolotoč, lavičky, stínící pergoly a dřevěnou sestavou se skluzavkou. Postupně je realizována výsadba nové zeleně.  Zahrada MŠ má také nové polytechnické zázemí pro venkovní výuku dětí. Také interiér školy je podle možností stále inovován, např. výrobky dětí, dekoracemi zhotovenými uči­telkami, barevnými nátěry, novým nábytkem apod. V současné době jsou v MŠ 3 třídy, do kterých jsou umísťovány děti z širokého okolí. Vzdělávání v MŠ probíhá v souladu s RVP PV. Škola má vypracován vlastní školní vzdělávací program „Pojďme se učit, tvořit, smát, přemýšlet, experimentovat, prožívat a hrát – svět kolem sebe poznávat!“, který je reali­zován prostřednictvím třídních programů v jednotlivých třídách. Pro zájemce z řad starších dětí nabízí škola v odpoledních aktivitách přípravu na výuku anglického ja­zyka. Podmínkou účasti je správná výslovnost dětí. Ve škole průběžně probíhají i jiné nadstandartní aktivity - "Přírodníček", "Logohrátky" a "Plaváček ". Prostřednictvím výtvarných prací dětí a hudebních pásem  se MŠ podílí na kulturním životě města Vsetín – účast na výtvar­ných soutěžích, výstavky a vernisáže dětských výtvarných prací a vítání nových občánků do života na městském úřadě. Škola připravuje také zajímavá setkání a akce pro rodiče a děti, pořádá netradiční polodenní výlety do okolí Valašska. V programech jsou pro děti připravena různá témata a podtémata, která vycházejí z přirozeného ži­vota dětí. Prostřednictvím nabízených činností pak děti vlastní aktivitou přemýšlejí, tvoří, skládají, ob­jevují, radují se, prožívají a experimentují. Přitom všem se naučí spoustu důležitých dovedností, které je vedou až k dosažení klíčových kompetencí dětí předškolního věku. Děti navštěvují v MŠ hvězdárnu, knihovnu, plavecký výcvik a různé druhy aktivit pořádané Alcedem – střediskem volného času Vsetín, jezdí do divadla ve Zlíně. Mateřská škola spolupracuje se ZŠ Trávníky a se ZŠ INTEGRA Vsetín.  

Školský obvod

Ulice: Dělnická, Družby, Dukelská, Jiráskova s výjimkou č.p. 409 a 1126, Josefa Sousedíka, Matouše Václavka, Poschla č.p. 2082 (3. nadzenmí podlaží, tj. 2. patro), Školní, Štěpánská č.p. 1821, 1822, 1823, Zelená.

KritériaPočet bodů
1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky – tj. děti, které dosáhnou věku 5 let k 31.8.2022 a mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu. 10
2. Děti, které dosáhly věku minimálně 4 let k 31.8.2022 a mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu.. 9
3. Děti, které dosáhly věku minimálně 3 let k 31.8.2022 a mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu.. 8
4. Věk dítěte 5 let dovršených k 31.8.2022 5
4 roky dovršených k 31.8.2022 3
3 roky dovršených k 31.8.2022 2
2 roky dovršených k 31.8.2022 1
5. Bydliště na území města Vsetína 1