Mateřská škola Vsetín, Sychrov 96

E-mail školyms.sychrov@centrum.cz
Webová stránkawww.mssychrov.cz
Telefon571 412 122, 733 679 506
AdresaSychrov 96, 755 01 Vsetín
Ředitel/kaEmilie Sušňová
Informace

Mateřská škola je v provozu od 2. ledna 1984. V roce 1997 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce celé budovy. V následujících dvou letech byly upraveny chodníky, zhotoveny bezbariérové přístupy a umělohmotný povrch na hrací ploše školní zahrady. V roce 2008 – 2009 bylo opraveno hygienické zařízení v 1. třídě, vyměněny stolky a židle pro děti ve všech třídách. Před dvěma roky proběhla ve všech třídách výměna podlah, ve třech odděleních byly vyměněny nové vstupní dveře s kamerovým systémem. Během letošního roku budou některé třídy dovybaveny novým moderním nábytkem. V současné době jsou pro předškolní děti otevřeny tři běžné a dvě speciální logopedické třídy. Součástí MŠ je školní jídelna, která připravuje jídlo pro děti 3 x denně podle zásad zdravé výživy, sle¬duje a vyhodnocuje každý měsíc spotřební koš použitých potravin. Od Nového roku zavedla škola zdravé stravování. Děti mají ke každé ranní svačince na výběr ovoce i zeleninu. Provozní doba MŠ je od 6.00 – 16.00 hodin. Cílem MŠ je dovést děti na konci jejich předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získaly přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy důležité pro rozvoj učení a vzdělávání.

Školský obvod

Ulice: Bratří Hlaviců s výjimkou č.p. 76, 77, 81, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 a 99, Jiráskova č.p. 1126, Pod Pecníkem, Sychrov.

KritériaPočet bodů
1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky – tj. děti, které dosáhnou věku 5 let k 31.8.2019 a mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu. 10
2. Děti, které dosáhly věku minimálně 4 let k 31.8.2019 a mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu.. 9
3. Děti, které dosáhly věku minimálně 3 let k 31.8.2019 a mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu.. 8
4. Věk dítěte 5 let dovršených k 31.8.2019 5
4 roky dovršených k 31.8.2019 3
3 roky dovršených k 31.8.2019 2
2 roky dovršených k 31.8.2019 1
5. Bydliště na území města Vsetína 1