Mateřská škola Vsetín, Sychrov 96

E-mail školyms.sychrov@centrum.cz
Webová stránkawww.mssychrov.cz
Telefon571 412 122, 731 672 517
AdresaSychrov 96, 755 01 Vsetín
Ředitel/kaEmilie Sušňová
Informace

Mateřská škola je v provozu od 2. ledna 1984. V roce 1997 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce celé budovy. V následujících dvou letech byly upraveny chodníky a zhotoveny bezbariérové přístupy .Postupně prošly rekonstrukcí  hygienická zařízení a přípravné kuchyně ve všech třídách a také všechny třídy byly vybaveny novým nábytkem .Došlo také k výměně podlahových krytin. Z bezpečnostního hlediska jsme přistoupili k výměně vstupních dveří do tříd , které jsou vybaveny kamerovým systémem. 

 V současné době jsou pro předškolní děti otevřeny tři běžné a dvě speciální logopedické třídy. Součástí MŠ je školní jídelna, která připravuje jídlo pro děti 3 x denně dle zásad zdravé výživy, sleduje a vyhodnocuje každý měsíc spotřební koš použitých potravin. Škola se také profiluje v nabídce zdravého životního stylu.

Provozní doba MŠ je od 6.00 – 16.00 hodin.

Cílem MŠ je dovést děti na konci jejich předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získaly přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy důležité pro rozvoj učení a vzdělávání.

Školský obvod

Ulice: Bratří Hlaviců s výjimkou č.p. 76, 77, 81, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 a 99, Jiráskova č.p. 1126, Pod Pecníkem, Sychrov.

KritériaPočet bodů
1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky – tj. děti, které dosáhnou věku 5 let k 31.8.2022 a mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu. 10
2. Děti, které dosáhly věku minimálně 4 let k 31.8.2022 a mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu.. 9
3. Děti, které dosáhly věku minimálně 3 let k 31.8.2022 a mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu.. 8
4. Věk dítěte 5 let dovršených k 31.8.2022 5
4 roky dovršených k 31.8.2022 3
3 roky dovršených k 31.8.2022 2
2 roky dovršených k 31.8.2022 1
5. Bydliště na území města Vsetína 1