Mateřská škola Vsetín, Rokytnice 425

E-mail školyinfo@msrokytnice.cz
Webová stránkawww.msrokytnice.cz
Telefon571 412 280
AdresaRokytnice 425, 755 01 Vsetín
Ředitel/kaAlexandra Kukulová
Informace

Mateřská škola byla uvedena do provozu 15. 1. 1979 jako čtyřtřídní, pavilónová na sídlišti v Rokytnici. Od dob svého založení prošla mnohými změnami. Po zrušení jeslí se rozšířila o další pavilon, kde od roku 1993 je speciální třída pro děti s vadami zraku a ortoptická ambulance. Od roku 1991 má škola právní subjektivitu, je příspěvkovou organizací Města Vsetín. Postupně se modernizují vnitřní i venkovní prostory mateřské školy. V rámci projektu přeshraniční spolupráce „Blíž k přírodě - blíž k sobě“ byly na zahradě vybudovány nové hrací prvky, jako jsou pružinové houpačky, pískoviště, hrací sestavy, pryžové hřiště, odpočin-kové a hrací zóny pod markýzou, dřevěné domečky, houpací chodník nebo kůly pro přecházení a seskok. Z druhého projektu „Vzdělávání bez hranic“ byla vybudována keramická dílna, ktará slouží k „hlině-nému vzdělávání“ dětí i dospělých. Na zrekonstruovanou opěrnou zeď byly nainstalovány výukové prvky, které jsou tematicky zaměřené na profese. Byla pořízena výuková socha CALVIN, která slouží k pohybovým i poznávacím aktivitám. Spolu s výsadbou nové zeleně získává školní zahrada postupně novou tvář. Mateřská škola pracuje podle ŠVP s názvem „Hrajeme si celý rok“. Jak z názvu vyplývá, realizace obsahu vzdělání probíhá přirozenou cestou a způsobem, který je dítěti blízký. Učení je názorné, založené na vlastní činnosti dětí a na jejich prožitcích. ŠVP si klade za cíl hravými formami dát dětem dobré základy do života a základy pro další vzdělávání. V současné době má mateřská škola pět běžných tříd a jednu speciální třídu pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, kde jsou přijímány děti na základě doporučení SPC pro zrakově postižené.

Školský obvod

Ulice: Amerika, Janišov, Machalův dvůr, Michala Urbánka, Moskva, Okružní, Pod Bečevnou, Poschla č.p. 2083, Rokytnice, Srní, Štěpánská č.p. 1886, 1887, 1888.

KritériaPočet bodů
1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky – tj. děti, které dosáhnou věku 5 let k 31.8.2022 a mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu. 10
2. Děti, které dosáhly věku minimálně 4 let k 31.8.2022 a mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu.. 9
3. Děti, které dosáhly věku minimálně 3 let k 31.8.2022 a mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu.. 8
4. Věk dítěte 5 let dovršených k 31.8.2022 5
4 roky dovršených k 31.8.2022 3
3 roky dovršených k 31.8.2022 2
2 roky dovršených k 31.8.2022 1
5. Bydliště na území města Vsetína 1