Musím se k zápisu dostavit s dítětem?

Zápis v roce 2022 se uskuteční za příznivé zdravotní situace klasicky podáním žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání s osobní přítomností dětí ve škole.