Kdo může žádost k předškolnímu vzdělávání podat?

Žádost o přijetí podává zákonný zástupce dítěte.