Kam se dostavit k zápisu (mohu si vybrat školu)?

Pokud nechcete sami vybírat mezi mateřskými školami, pak se dítě účastní předškolního vzdělávání v mateřské škole zřízené městem Vsetín v tom školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu (tak zvaná „spádová škola„). Tato škola přijme dítě vždy.

Pokud Vám spádová škola z jakýchkoliv důvodů nevyhovuje, můžete pro své dítě zvolit kteroukoliv jinou školu. V jiné než spádové škole však není přijetí Vašeho dítěte garantováno, protože
a) ředitel každé spádové školy je povinen přednostně přijmout děti s místem trvalého pobytu ve svém vymezeném školském obvodu,
b) školy zřizované jinými zřizovateli než obcí přijímají děti podle svých kritérií do výše povoleného počtu dětí uvedené ve školském rejstříku.