Jaké si s sebou musím přinést doklady?

Nevyužije-li zákonný zástupce bezkontaktní způsob přihlášení, předá přihlášku osobně ve škole a bude muset předložit k nahlédnutí pro účely ověření údajů tyto doklady:

  • rodný list dítěte,
  • občanský průkaz zákonného zástupce.

Dále vyplněnou a podepsanou žádost, jejíž součástí je i potvrzení lékaře o očkování dítěte.