Jak postupovat v případě, že v den zápisu jsou rodiče s dítětem v nařízené izolaci nebo karanténě nebo např. v zahraničí?

Co nejdříve telefonicky informujte vedení školy a požádejte o náhradní termín.